مقاله لاتین با ترجمه :  ذخیره شناختی و خطر ابتلا به بیماری آلزایمر: یک مطالعه طولی

Cognitive reserve and the risk for Alzheimer's disease: a longitudinal study